Eleuthera Island Bahamas

Skeleton Beach
Skeleton Beach in Bannerman Town Park, south Eleuthera Island. | Location - Eleuthera Island, Bahamas | Photography © Perry Joseph